import FerCookieBot from 'https://cdn.fer.plus/cookiebot/dist/fer-cookiebot.min.js';             window.addEventListener("load", () => {                 setTimeout(() => {                     const cssStyleSheet = "https://cdn.fer.plus/cookiebot/dist/fer-cookiebot.min.css";                     const cookieBot = new FerCookieBot('G-0QM7X16SQE', cssStyleSheet); const cookieBot = new FerCookieBot('UA-74265109-1', cssStyleSheet);                 }, 2800);             });    

Antistres program

 • Život suvremenog čovjeka je izložen različitim stresorima: pozitivnim i negativnim. Negativni stresori (poslovni, radni, okolinski, bračni, socijalni, fizički, itd.) utječu negativno na psihofiziološke procese u tijelu i manifestiraju se kroz različite psihičke i/ili tjelesne simptome.

  Negativni stresori vezani uz radno okruženje mogu dovesti do umanjene radne učinkovitosti i burn-out sindroma (sindroma sagorjevanja).

  Posljedice izloženosti negativnom stresu (stresorima) su brojne i očituju se u različitim područjima ljudskog života: od poremećaja u kognitivnom funkcioniranju (smanjena koncentracija, gubitak pamćenja, impulzivne i agresivne reakcije, učestale pogreške, loša procjena situacije, rastresenost), preko poremećaja u emocionalnom funkcioniranju (napetost, hipohondrija, nestrpljivost, nerazumijevanje za druge, smanjena samokontrola, depresija) do samog ponašanja pojedinca (nemogućnost normalnog komuniciranja, gubitak interesa, izostajanje sa posla / škole, konzumiranje sredstava ovisnosti, sniženje energije, poremećeni san, poremećeni odnosi s okolinom, samoubojstva, nesigurnost i loša slika o samom sebi), itd. Negativni stresori vezani uz radno okruženje mogu dovesti do smanjene radne učinkovitosti i burn-out sindroma (sindroma sagorjevanja).

  Stres može započeti ili pogoršati mnoge tjelesne i psihičke bolesti.

  Dugotrajni stres ostavlja posljedice i na tjelesnom zdravlju osobe. Kod osoba pod stresom povećan je rizik od kardiovaskularnih, gastroenteroloških, endokrinoloških i psihičkih bolesti, bolesti lokomotornog sustava, itd.

  Ciljevi programa su

  - naučiti rano prepoznavati negativne stresore i simptome stresa - usvojiti tehnike rješavanja stresa te strategije nošenja sa stresom - djelovanje na prevenciju tjelesnih i psihičkih poremećaja koje uzrokuje stres - podizanje kvalitete života.