Grupna psihoterapija

  • Grupna terapija može biti organizirana na više načina. Jedan od načina je da su u grupu uključeni članovi sa specifičnim psihičkim teškoćama ili vrstama traume kao što su anksiozni problemi, seksualno zlostavljanje, poremećaji prehrane, itd. Drugi način je da su u grupu uključeni pojedinci s obzirom na neko drugo obilježje (adolescenti, parovi, roditelji, itd.). Grupa može: pomoći pri smanjivanju osjećaja izoliranosti kod članova grupe, pružiti podršku članovima u odnosu na neki problem, te ojačati odnose. Grupna terapija može biti učinkovita kada se koristi kao primarni oblik terapije i/ili kada se koristi u kombinaciji s ostalim vrstama terapije. Također, može biti i puno ekonomičniji model terapije nego što je individualna terapija.

    Vođena od strane jednog ili više terapeuta, grupna terapija omogućava okruženje u kojem članovi uče i u sigurnom okruženju prakticiranju nove načine razmišljanja, osjećanja i odnosa s drugim ljudima. Cjelokupno gledajući, grupna terapija istražuje teškoće u međuljudskim odnosima i na taj način pomaže klijentima da se fokusiraju na značajne odnose i dobiju povratnu informaciju (feedback) od članova grupe o svojim obrascima ponašanja u odnosima.