import FerCookieBot from 'https://cdn.fer.plus/cookiebot/dist/fer-cookiebot.min.js';             window.addEventListener("load", () => {                 setTimeout(() => {                     const cssStyleSheet = "https://cdn.fer.plus/cookiebot/dist/fer-cookiebot.min.css";                     const cookieBot = new FerCookieBot('G-0QM7X16SQE', cssStyleSheet); const cookieBot = new FerCookieBot('UA-74265109-1', cssStyleSheet);                 }, 2800);             });    

Motivacijski program

 • Motiv i motivacija su pojmovi iz psihologije koji predstavljaju čimbenike koji potiču na pokretanje aktivnosti osobe, izazivaju određeno ponašanje, održavaju ga i usmjeravaju ka nekom cilju. Motivi se mogu podijeliti na urođene i stečene, primarne i sekundarne, biološke, socijalne i osobne.

  Važan čimbenik u motivaciji je samo-motivacija, tj. sila koja nas usmjerava prema nečemu, odnosno unutarnji poriv kojim to postižemo, razvijamo se i pomičemo prema naprijed. Na samo-motivaciju utječu samopouzdanje i samoučinkovitost, aktualno pozitivno mišljenje i pozitivno mišljenje o budućnosti, usmjerenost i jasni ciljevi i motivirajuće okruženje.

  Ciljevi programa su

  - bolje upoznavanje samog sebe
  - shvaćanje veze između osobnih i profesionalnih ciljeva
  - učenje prepoznavanja svojih potreba i/ili potreba članova tima, procijena stručnosti i motiviranosti, te učenje davanja kvalitetnih povratnih informacija
  -usvojanje motivacijskih tehnika i metoda, te čimbenika koji utječu na motivaciju i teorija koje su u podlozi motivacije

  Provođenje programa

  Program se provodi kroz radionice, koje su namijenjene svima čiji posao zahtjeva poznavanje motivacijskih sposobnosti, kao i onima koji žele osobno i profesionalno rasti, odnosno svima koji žele naučiti kako učinkovito motivirati sebe i druge ljude.

  Trajanje programa

  Provedba je moguća u različitim modalitetima i to: putem intenzivnih vikend programa (24 sata) ili kroz 8 tjedana po 3 sata.