import FerCookieBot from 'https://cdn.fer.plus/cookiebot/dist/fer-cookiebot.min.js';             window.addEventListener("load", () => {                 setTimeout(() => {                     const cssStyleSheet = "https://cdn.fer.plus/cookiebot/dist/fer-cookiebot.min.css";                     const cookieBot = new FerCookieBot('G-0QM7X16SQE', cssStyleSheet); const cookieBot = new FerCookieBot('UA-74265109-1', cssStyleSheet);                 }, 2800);             });    

Partnerska (bračna) terapija

  • Partnerska terapija je primarno namijenjena emocionalnim teškoćama među partnerima, bilo da su u braku ili ne, ali može uključivati i poslovne partnere ili suradnike. Najčešće se koristi u situacijama kada dvoje ljudi imaju potrebu razriješiti incident ili problem koji je uzrokovao stres u njihovom odnosu. Također, može se koristiti za poboljšanje međusobnog odnosa jačajući obostrano razumijevanje. Partnerska terapija se može provoditi i prije braka kako bi se pomoglo u definiranju odnosa, razjašnjavanju odgovornosti i obaveze svakog od partnera ili izrekle eventualne strepnje. Partneri mogu krenuti u terapiju kako bi donijeli odluku o tome hoće li ostati zajedno u odnosu ili će se razdvojiti, a sama partnerska terapija može biti korisna i nakon što je odluka o razdvajanju već donesena. Partnerska terapija za razvedene i rastavljene partnere može biti posebno korisna u procesu brakorazvoda kako bi se premostile teškoće u tom procesu koje posebno loše mogu utjecati na djecu.

    Fokus partnerske terapije je na očekivanjima partnera, oblicima odnosa, komunikacijskoj dinamici te je najčešće orijentiran na rješavanje problema. Ponekad terapeut može partnere vidjeti i odvojeno, posebno u situacijama kada su u pitanju djeca, na koje se partnerska dinamika jako reflektira.