import FerCookieBot from 'https://cdn.fer.plus/cookiebot/dist/fer-cookiebot.min.js';             window.addEventListener("load", () => {                 setTimeout(() => {                     const cssStyleSheet = "https://cdn.fer.plus/cookiebot/dist/fer-cookiebot.min.css";                     const cookieBot = new FerCookieBot('G-0QM7X16SQE', cssStyleSheet); const cookieBot = new FerCookieBot('UA-74265109-1', cssStyleSheet);                 }, 2800);             });    

Trening socijalnih vještina

 • Socijalne vještine su ponašanja, verbalna i neverbalna, koja koristimo sa ciljem učinkovitog komuniciranja sa drugim osobama. One su određene kulturom, vjerovanjem i stavovima. Mijenjaju se konstantno i razvijaju kroz naš život. Za onoga tko koristi socijalne vještine kako bi efikasno bio u kontaktu s prijateljima, obitelji, suradnicima i strancima može se reći da ima socijalne kompetencije. Lista socijalnih vještina je jako dugačka. Većina nas nije ni svjesna da su to socijalne vještine već ih smatra dijelom svakodnevnog života. Nažalost, za neke ljude socijalizacija nije lagana jer imaju manjak socijalnih vještina ili se ne osjećaju ugodno u socijalnim interakcijama.

  Ciljevi programa

  Tijekom treninga savladavaju se specifične socijalne vještine, posebno komunikacijske i osmišljen je da pomogne pojedincima s teškoćama u neverbalnoj i asertivnoj komunikaciji. Također, program uključuje konverzacijske tehnike za specifične situacije (razgovor za posao, razgovor s autoritetom ili važnom osobom). Osim toga trening pomaže pojedincima da se bolje snalaze u socijalnim situacijama i promijene svoje ponašanje u istima.

  Kroz trening se uči

  - poboljšati svoje socijalne vještine
  - osnažiti se za snalaženje u svakodnevnim situacijama
  - razviti samopouzdanje u svakodnevnim situacijama
  - osvijestiti važnosti i složenosti međuljudskih odnosa te unaprjediti kvalitetu tih odnosa
  - naučiti nova, socijalno prihvatljiva ponašanja i vještine koja će koristiti u životu
  - usvojiti društveno prihvatljive načine ostvarivanja individualnih potreba i ciljeva.

  Provedba programa

  Program se u pravilu provodi grupno. Iznimno se dio treninga može provoditi individualno i to kod pojedinaca koji osjećaju iznimnu nelagodu u socijalnim interakcijama.

  Namjena programa

  Trening socijalnih vještina je namijenjen svima koji žele poboljšati svoje socijalne vještine, a posebno onima koji imaju teškoće u socijalnom funkcioniranju ili osjećaju nelagodu u situacijama gdje se trebaju "izložiti" pred drugima te žele postati socijalno kompetentniji.

  Trajanje programa

  Broj polaznika je limitiran (do 15 osoba), a provedba je moguća u različitim modalitetima i to: putem intenzivnih vikend programa ili kroz 8 tjedana po 3 sata.